Biuro Warszawa

Office Plus Warszawa Sp. z o.o.

ul. Gościnna 11
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel. (0-22) 843-33-00
fax (0-22) 843-33-00
biuro czynne: od 8:00 do 17:00

Dane do faktury
Office Plus Warszawa Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

NIP
701-02-62-691

Regon
142621226

Nr KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366767

Konto bankowe
PKO BP 49 1020 1055 0000 9602 0296 6893

Kontakt do eksperta

Znajdziesz nasz również tutaj

Serwis

Zgłoszenia serwisowe dotyczą:

  • napraw usterek w meblach biurowych realizowanych w czasie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym
  • usług pogwarancyjnych, jak np. czyszczenia lub wymiany tapicerki.
Serwis Warszawa
tel. +48 600 045 748

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z centralą serwisową

ZOBACZ

Dzieje się u nas