Gliwice

Gliwice office

Office Plus Gliwice

Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. +48 600 980 874
tel. +48 22 843 33 00
fax +48 22 843 33 00
opening hours: 8:00 – 16:00

 

Invoice details:
Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa

NIP
701-02-83-256

No. KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378870

Regon
142821385

Bank account number
Alior Bank 79 2490 0005 0000 4520 7079 4435

Contact an expert

gr_1
Director Grzegorz Rumian
mobile: +48 602 787 513
e-mail: g.rumian@officeplus.pl

You can also find us here

Service

Service requests concern:

  • repair of defects in office furniture during the warranty and post-warranty period;
  • post-warranty services, such as cleaning or replacing upholstery.
Gliwice service
tel. +48 602 787 513

Do you need our support? Contact the service center

CONTACT DETAILS