Lodz

Lodz region

Our office and warehouse facilities are ensured by the Warsaw headquarters of our company.

Consultant Lodz:
tel. +48 882 039 542

Office Plus Warszawa Sp. z o.o.

Gościnna 11
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel. +48 22 843 33 00
fax +48 22 843-33-00
opening hours: 8:00 – 17:00

 

Invoice details
Office Plus Warszawa Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

No. KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366767

Regon
142621226

NIP
701-02-62-691

Bank account number
PKO BP 49 1020 1055 0000 9602 0296 6893

Contact an expert

You will also find us here

Service

Service requests concern:

  • repair of defects in office furniture during the warranty and post-warranty period;
  • post-warranty services, such as cleaning or replacing upholstery.
Lodz service
tel. +48 882 039 542

Do you need our support? Contact the service center

CONTACT DETAILS