Poznan

Poznan office

Office Plus Poznań

Świętego Michała 43
61-119 Poznań
tel. +48 22 843 33 00
fax +48 22 843 33 00
opening hours: 8:00 – 16:00

 

Invoice details:
Office Plus Wrocław Sp. z o.o., ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa

NIP
701-02-64-709

No. KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363437

Regon
142553200

Bank account number
Alior Bank 90 2490 0005 0000 4520 6465 8987

Contact an expert

lk_2
Director Łukasz Kłak
mobile: +48 662 377 517
e-mail: l.klak@officeplus.pl

You can also find us here

Service

Service requests concern:

  • repair of defects in office furniture during the warranty and post-warranty period;
  • post-warranty services, such as cleaning or replacing upholstery.
Wroclaw service
tel. +48 662 377 517

Do you need our support? Contact the service center

CONTACT DETAILS