Warsaw

Warsaw office

Office Plus Warszawa Sp. z o.o.

Gościnna 11
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel. +48 22 843 33 00
fax +48 22 843 33 00
opening hours: 8:00 – 17:00

 

Invoice details
Office Plus Warszawa Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

NIP
701-02-62-691

Regon
142621226

No. KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366767

Bank account number
PKO BP 49 1020 1055 0000 9602 0296 6893

Contact an expert

You will also find us here

Service

Service requests concern:

  • repair of defects in office furniture during the warranty and post-warranty period;
  • post-warranty services, such as cleaning or replacing upholstery.
Warsaw Service
tel. +48 600 045 748

Do you need our support? Contact the service center

CONTACT DETAILS