Struktura organizacyjna grupy w Polsce

Jesteśmy grupą o ogólnopolskim zasięgu ze strukturą organizacyjną o precyzyjnie określonych specjalizacjach i kompetencjach. Dzięki stałemu rozwojowi koordynacji prac naszych oddziałów, które obejmują usługami praktycznie cały kraj, nasi Klienci cieszą się z terminowych realizacji projektów aranżacji biur oraz sprawnej opieki serwisowej.

Struktura ogólnopolska

Nasza grupa składa się z siedziby głównej w Warszawie oraz czterech siedzib regionalnych. Poniższa lista zawiera większe miasta Polski, w których już jesteśmy, czyli:

  • Kraków;
  • Gdańsk;
  • Wrocław;
  • Łódź;

W ostatnich czasie otworzyliśmy również dwa przedstawicielstwa Office Plus w Rzeszowie i Katowicach.

Podział wewnętrzny

Każdy oddział ma taką samą strukturę organizacyjną i składa się z działów:

  • handlowego;
  • projektowego;
  • logistyki dostaw;
  • przeprowadzek, montażu i serwisu (ekipa wykonawcza).

Na czele każdej siedziby stoi dyrektor regionalny odpowiedzialny za sprzedaż, promocję i koordynację projektów aranżacyjnych biur na swoim terenie, a także za nadzór gwarancyjny i interwencje serwisowe, które – co z dumą chcemy podkreślić – realizowane są w maksymalnym czasie 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki, zaś w praktyce najczęściej jeszcze szybciej albo nawet od ręki.