PRZEDPROJEKTOWA INWENTARYZACJA BIURA

Przed przystąpieniem do opracowywania nowego projektu niezbędna jest inwentaryzacja biura – miejsca przyszłej realizacji. Jej przeprowadzenie zlecamy również w przypadku przeprowadzek Firm. W tym artykule opisujemy składowe tej usługi.

W skład inwentaryzacji biura wchodzą następujące czynności:

 • zapoznanie się z wykończeniem pomieszczeń, np. kolorystyką ścian, stolarką okienną, rodzajem wykładzin, użytymi deseniami, czyli ze wszystkimi rozwiązaniami architektonicznymi zastosowanymi we wnętrzu;
 • określenie poziomu wyeksploatowania pomieszczeń w przypadku biur wcześniej używanych przez inną Firmę, gdyż etap naszych prac może obejmować również ich remont;
 • pomiar ścian i powierzchni pomieszczeń składających się na przyszłe biuro;
 • pomiar powierzchni okiennych;
 • sprawdzenie rozmieszczenia gniazdek elektrycznych, floorboxów i ciągów wentylacyjnych;
 • sprawdzenie rozmieszczenia oświetlenia wraz z poziomem natężeniem światła;
 • rozpoznanie układu ciągów komunikacyjnych;
 • podział przestrzeni z uwzględnieniem przepisów BHP oraz PPOŻ.

Oczywiście, na tym etapie niezbędne jest również określenie przeznaczenia pomieszczeń biurowych ze względu na rolę, jaką będą pełnić w strukturze organizacyjnej Twojej Firmy. Inne rodzaje rozwiązań biurowych stosujemy dla pomieszczeń księgowych, czy pomieszczeń działu telemarketingu, a jeszcze inne dla działu handlowego, gabinetu prezesa, czy recepcji. Musimy więc zapoznać się i z tą kwestią, jeszcze przed etapem opracowywania wstępnego projektu (koncepcji).

Na podstawie inwentaryzacji zaproponujemy Ci konkretne rozwiązania aranżacyjne i funkcjonalne dla każdego pomieszczenia biurowego w Twojej Firmie:

 • dopasujemy stanowiska robocze do dostępnej powierzchni i przeznaczenia;
 • zastosujemy rozwiązania przestrzenne poprawiające komunikację pomiędzy pracownikami – kontakt wzrokowy, werbalny, swobodne przemieszczanie się (ciągi komunikacyjne);
 • zaproponujemy meble dopasowane wizualnie do poszczególnych pomieszczeń pod względem materiałów, deseni, kolorystyki, jednocześnie posiadające określone rozwiązania funkcjonalne, które ułatwią przyszłym użytkownikom ich codzienną eksploatację.

Wymagania rynkowe wobec wnętrz biurowych są obecnie bardzo wysokie, dlatego podczas każdej realizacji – oczywiście w zależności od specyfiki biura i potrzeb Inwestora – stosujemy wszystkie dostępne, bądź część rozwiązań spełniających najwyższe standardy.

Uwaga! Inwentaryzacja biura wykonywana jest w ramach kompleksowej realizacji projektowania i aranżacji biura, a także jako oddzielna usługę.

Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji.