Projekt term w Uniejowie

Kim był nasz Klient? Tym razem naszym Klientem, występującym jednocześnie w roli inwestora, było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów. Natomiast głównym wykonawcą inwestycji była firma budowlana Polimex-Mostostal S.A. Realizacją inwestycji Termy Uniejów zajmował się łódzki oddział Office Plus.

 

Co spowodowało, że Klient zdecydował się na nasze usługi?

Uważamy że drogę do wykonania tej inwestycji utorowało nam nasze doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Jak również to, że zadeklarowaliśmy swoją gotowość do ukończenia prac w terminie wyznaczonym przez Klienta.

Inwestor wykazywał dużą otwartość na współpracę z naszą Firmą, nie mniej, był też zdecydowanym negocjatorem. W trakcie rozmów musieliśmy pokazać możliwie jak najszerzej spektrum naszych możliwości. W ten sposób mieliśmy przekonać przyszłego Zleceniodawcę, że zmieścimy się w krótkim terminie przewidzianym na realizację tak wielkiej inwestycji. I to się nam udało.

 

Projekt Term Uniejów

Projekt term był początkowo opracowywany przez warszawskiego architekta, który stworzył cały program koncepcyjny term, w tym także plan ich rozbudowy. Następnie projekt ten został przekazany Inwestorowi, który ogłosił przetarg. W jego wyniku wyłoniono zwycięzcę, czyli wyżej wspomnianą firmę budowlaną Polimex-Mostostal. W międzyczasie Inwestor, zatrudnił kolejnego architekta, by ten proponował i koordynował wprowadzanie zmian w pierwotnym projekcie. Tym razem była to osoba z Łodzi.

Po czasie okazało się, że nie każde z bardzo śmiałych zamierzeń projektowych uda się wprowadzić w życie z przewidywaną łatwością. Oczywiście mówimy tu o wystroju wnętrz i niezbędnym do tego celu wyposażeniu meblowym. Szczęśliwie uczestnictwo Office Plus w wykonaniu inwestycji umożliwiło nowemu architektowi prowadzenie konsultacji z przedstawicielami naszej Firmy, a tym samym, weryfikowanie swoich pomysłów na bieżąco.

Prowadząc wspólne konsultacje mogliśmy dopracować rozwiązania meblowe pod względem konstrukcyjnym do najdrobniejszego detalu. Również w ten sposób architekt bezpiecznie sfinalizował szczegóły wizualne, gdyż robił to w oparciu o realne możliwości techniczne. Dodajmy że zaproponowane przez niego meble były odważne; cechowały się rozmachem i polotem.

Co było przedmiotem zamówienia?

Początkowo Inwestor zamówił jedenaście lad, które należało wykonać pod dostarczony projekt. Były to lady różnego przeznaczenia: trzy restauracyjne, dwa stanowiska kasowe, jedna do recepcji sauny, jedna tarasowa do kręgielni, jedna sklepowa. Ponadto w zamówieniu znalazły się też lady szatniowe oraz lada do suszarni.

Do wszystkich wyżej wymienionych lad otrzymaliśmy projekty w postaci brył, na podstawie których opracowaliśmy szczegółowe rysunki techniczne. Przypomnijmy że projekt dostarczony przez Inwestora posiadał założenia ogólne, My natomiast doprowadziliśmy je do postaci mebli spełniających wymagania funkcjonalne i wizualne wnętrz obiektu termalnego, dopracowując każdy detal – włącznie z doborem odpowiednich materiałów .

Charakterystyczną cechą omawianej realizacji było to, że z czasem, wraz z postępem prac, zakres asortymentu dostarczonego przez naszą Firmę zwiększał się, i to dość znacznie. Jedenaście lad objętych umową z marca 2012 roku, którą podpisaliśmy z generalnym wykonawcą, uzupełnionych zostało kolejnymi zleceniami na podstawie aneksów podpisywanych na bieżąco.

Pierwszy aneks objął dostawę i montaż wykładziny do biura (130 m2) i klubu znajdującego się na poziomie minus jeden obiektu (190 m2). Ten sam aneks zawierał również wykonanie dziesięciu blatów łazienkowych z konglomeratu na dwóch piętrach obiektu. Materiał wymagał obróbki bezpośrednio w miejscu realizacji.

Drugi aneks dotyczył wykonania mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych oraz regałów do pomieszczeń magazynowych. Aneks objął też dostarczenie i montaż dodatkowych wykładzin do biur.

W międzyczasie podpisaliśmy też trzy kolejne umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów. Bodźcem do tego była nasza propozycja wzięcia dodatkowego asortymentu meblowego w leasing, co znacznie ułatwiło Inwestorowi sfinansowanie projektu.

Pierwsza umowa objęła wyposażenie pomieszczeń biurowych w biurka i fotele. Ponadto w jej skład weszło również dostarczenie lady recepcyjnej i lady barowej do obiektu znajdującego się obok term, czyli Domu Pracy Twórczej.

Dom Pracy Twórczej wchodzi w skład kompleksu zamkowego w Uniejowie, stanowiącego bazę noclegową i restauracyjną, m.in. dla Term Uniejów.

Druga umowa, podobnie jak pierwsza, dotyczyła również dostarczenia wyposażenia do licznych pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w obiekcie Term.

Trzecia umowa dotyczyła wykonania ścian szklanych w biurach. Ponadto dostarczyliśmy szafki z konglomeratu do gabinetu masażu pod indywidualny projekt, a także wyposażenie pomieszczeń saun oraz pomieszczeń w wewnętrznych basenach w szafki na ręczniki. W umowie znalazło się też wykonanie mebli do baru na wodzie, z którego serwowane są napoje dla gości.

Co do ostatniego przedmiotu zamówienia, stanowił on spore wyzwanie techniczne. Bar musiał być wykonany z materiałów odpornych na dużą wilgotność i zmiany temperatur. W konstrukcji elementu wykorzystaliśmy konglomerat o parametrach spełniających takie wymagania.

Projekt Term Uniejów – przebieg realizacji urządzenia wnętrz

Projekt Term Uniejów objął trzy piętra. Na każdym piętrze nasze meble instalowaliśmy w kilkunastu pomieszczeniach. W skład zlecenia wszedł również klub z dyskoteką znajdujący się na poziomie minus jeden. Jeżeli chodzi o Dom Pracy Twórczej, tu wyposażaliśmy w meble parter budynku, gdzie znajduje się restauracja, recepcja oraz pomieszczenia biurowe.

Umowę na wykonanie jedenastu lad podpisaliśmy w marcu 2012 roku, natomiast termin oddania inwestycji miał nastąpić na przełomie maja i czerwca tego samego roku. Ponadto zamówienia na meble były na bieżąco uzupełniane. Czekała nas więc poważna próba sił. Trzeba było podołać realizacji, zarówno rozbudowanej asortymentowo, jak i złożonej technicznie, a czasu było niewiele. Należy nadmienić, że lady miały duże gabaryty. Już sam przewóz elementów konstrukcyjnych do miejsca realizacji narzucał konieczność przygotowania odpowiednich środków transportu, rozwiązań zabezpieczających, i oczywiście, skoordynowania w czasie kilku ekip pracujących jednocześnie. Montaż mebli, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, stanowił również niemałe wyzwanie.

Wyposażenie wdrożone podczas realizacji objęło następujące grupy produktów:

  • lady z konglomeratu na zamówienie;
  • meble biurowe (biurka, szafy, fotele);
  • ściany szklane;
  • wykładziny;
  • oświetlenie.

 

Montaż mebli we wnętrzach

Najważniejsza część mebli, czyli lady wykonywane pod projekt, były przywożone do miejsca realizacji bezpośrednio z fabryki. Z uwagi na to, że były to meble z Kerrocku, należało je wcześniej poddać obróbce, a dopiero potem zmontować.

Kerrock jest materiałem o podobnych właściwościach do kamienia. Nadaje się do formowania w podobny sposób. Warunkiem przeprowadzenia prawidłowej obróbki jest suche i niezanieczyszczone pyłami pomieszczenie o odpowiedniej temperaturze 17-18 stopni powyżej zera. I właśnie zapewnienie takich warunków w miejscu montażu stanowiło trudność, o czym szerzej napiszemy poniżej.

Co do mebli gotowych, oświetlenia, wykładziny oraz szklanych ścian działowych, te także przewoziliśmy do miejsca realizacji bezpośrednio z fabryk. Działania na tym etapie wymagały precyzyjnej koordynacji. Asortyment dostarczany był z różnych miejsc, a ekipy montażowe musiały prowadzić prace we właściwej kolejności; niekiedy równocześnie. Warto zaznaczyć, że wyposażając obiekt musieliśmy zgrać pracę aż ośmiu fabryk.

Praca ekip podczas montażu mebli

Dzień pracy zaczynał się o godzinie siódmej rano, natomiast kończył się najczęściej około godziny dwudziestej drugiej w nocy. Na miejscu, przynajmniej trzy razy w ciągu tygodnia, przebywał nasz kierownik techniczny zlecenia, by nadzorować prawidłowość przebiegu prac, trzymając się zaplanowanego wcześniej harmonogramu.

Liczba naszych montażystów w miejscu realizacji była zmienna i zależna od rodzaju oraz ilości dostarczanego asortymentu mebli, który należało zainstalować. Do transportu i wniesienia jednego elementu lady potrzebne było zaangażowanie siedmiu-ośmiu pracowników. Natomiast przy obróbce dwóch lad na miejscu inwestycji pracowało jednocześnie dziesięć osób.

 

Trudności lub sytuacje nietypowe podczas realizacji

Trudnością, z jaką mieliśmy do czynienia podczas tej realizacji, było opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń do obróbki elementów lad wykonanych z Kerrrocku. Jak wspomnieliśmy wyżej, obróbka ta musi się odbywać w określonych warunkach, czyli we wnętrzu zamkniętym, suchym, odpylonym, a także w temperaturze nie spadającej poniżej 17-18 stopni Celsjusza. Niestety w wyniku opóźnień na etapie budowy inwestycji, w ustalonym czasie nie mieliśmy dostępu do wnętrz o takich warunkach. Okoliczność ta zmusiła nas do przeniesienia obróbki na teren zakładu produkcyjnego. Tylko dzięki temu udało się nam zakończyć prace o czasie.

Inną trudnością były opóźnienia w budowie cokołów pod lady. Dzięki osobistemu zaangażowaniu naszego kierownika technicznego zlecenia, który przebywał na placu budowy nawet trzy-cztery razy w tygodniu koordynując prace, cokoły te powstały, a My zakończyliśmy montażu lad w terminie.

Utrudnieniem było również terminowe pozyskanie od producentów konglomeratów do lad. Zdając sobie sprawę z dużej ich ilości, zamówienia złożyliśmy ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Chcieliśmy mieć pewność wyeliminowania jakichkolwiek opóźnień w dostawach. Niestety i tu pojawiły się przeciwności. Pokonaliśmy je sprawną organizacją transportu materiałów do obiektu term z kilku miejsc naraz. Do przeorganizowanego systemu dostaw zaangażowaliśmy dodatkowe ekipy naszej Firmy.

Do nieplanowanych zdarzeń, które utrudniły nam realizację zlecenia, zaliczamy zalanie obiektu term. Zdarzenie to miało miejsce podczas testów instalacji wodnej, które zostały przeprowadzone już po montażu wykładziny na piętrze w pomieszczeniach biurowych, i w klubie na poziomie minus jeden. Ostatecznie generalny wykonawca zobowiązał się do pokrycia strat, co umożliwiło nam szybkie naprawienie szkód.

W trakcie realizacji musieliśmy też skorygować rozmieszczenie instalacji elektrycznej i wodnej w pomieszczeniu barowym. Wyjścia gniazd elektrycznych były instalowane na ścianie, która według projektu architekta została przeznaczona na ozdobne lustro. Instalację w porę udało się przerwać i przenieść gniazda w miejsce niekolidujące z wystrojem. Podobnie stało się z ciekiem wodnym. Ten również w ostatniej chwili został przeniesiony z dala od baru. Bez naszej interwencji woda spływałaby na położony poniżej blat. Znowu kluczową rolę dla wyeliminowania obu błędów miał sprawny nadzór realizacji inwestycji przez naszego kierownika technicznego zlecenia, który często był na miejscu. Przewidywanie działań Głównego wykonawcy i ich sprawne koordynowanie z pracami naszej Firmy miało również zasadnicze znaczenie dla sukcesu tej realizacji.

 

Podsumowanie wyposażenia meblowego wnętrz Term Uniejów

Wdrożenie projektu zakończyło się sukcesem i w terminie. Wszystkie meble wchodzące w jego skład zostały zainstalowane i bez zarzutów służą obecnie obsłudze oraz użytkownikom Term Uniejów. Nie otrzymaliśmy żadnych uwag na temat ich wykonania, czy jakichkolwiek zgłoszeń usterek.

Projekt Term Uniejów był trudny pod względem logistyki dostaw oraz skoordynowania prac odbywających się równocześnie w obiekcie. Meble powstawały z zaawansowanych materiałów spełniających wysokie wymagania wobec odporności na wilgotność i zmiany temperatur. Pomimo wyżej wymienionych trudności, ku zadowoleniu Inwestora i Architekta, uzyskaliśmy naprawdę imponujący efekt, który można ocenić oglądając galerię zdjęć znajdujących się pod artykułem.