Współrealizacja inwestycji w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu

Współrealizacja inwestycji została przeprowadzona przez nasz oddział wrocławski, zaś prace prowadzone były pod kierownictwem pana Łukasza Kłaka, tamtejszego dyrektora regionu. Należy dodać, że zostaliśmy zatrudnieni na zlecenie firmy budowlanej, będącej generalnym wykonawcą Portu Lotniczego we Wrocławiu. Poznaj szczegółowy przebieg tego zlecenia.

 

Dlaczego właśnie nas wytypowano do aranżacji wnętrz?

Generalny wykonawca inwestycji realizowanej we wrocławskim porcie lotniczym miał bardzo jasno określone oczekiwania wobec firmy podwykonawczej. Dotyczyły one konkretnych rodzajów mebli przeznaczonych do obiektów obsługi transportu pasażerskiego, oraz nietypowych i rzadko spotykanych materiałów na polskim rynku, z których omawiane meble miały być wykonane.

Wśród tych materiałów wymieńmy chociażby:

  • konglomerat Staron;
  • płyty HPL;
  • trespę;
  • stal nierdzewną szlifowaną;
  • szkło gięte;
  • wyszukane forniry (okleiny naturalne).

Poza dostarczeniem mebli z ww. materiałów istotnym było również zobowiązanie się do terminowej realizacji dostawy całego asortymentu w uzgodnionej ilości. Oczywiście oczekiwania wykonawcy odnosiły się również do doświadczenia w aranżacji meblowej obiektów publicznych o dużym przepływie osób. To oznaczało m.in. przygotowanie firmy podwykonawczej do wykonania odpowiedniego projektu i prowadzenia na jego podstawie we własnym zakresie wszystkich prac w oparciu o ściśle określone parametry techniczne.

Po przeprowadzeniu szeregu rozmów pomiędzy wykonawcą a firmami, które złożyły swoje oferty do konkursu, ostatecznie wybór padł na nas. Przesądziło o tym to, że spełnialiśmy wszystkie wymagania techniczne, wykazując oczekiwane zdolności projektowe i produkcyjne. Jednocześnie kryteriom oceny najlepszego podwykonawcy odpowiadał profil naszego doświadczenia, które mogliśmy w pełni udokumentować. Na pewno istotnym był też fakt, że znając swoje możliwości, wprost i bez wahania zadeklarowaliśmy dopełnienie wszystkich terminów wyznaczonych w harmonogramie realizacji projektu. Dodajmy od razu, że na produkcję mebli otrzymaliśmy trzy miesiące, zaś na pełny montaż zgodnie z projektem, tylko jeden miesiąc!

Aby lepiej oddać rozmiar zrealizowanego przez nas zamówienia, załączamy tabelę, w której znajdziesz wykaz ilościowy wszystkich mebli wchodzących w skład realizacji projektu aranżacyjnego w porcie lotniczym we Wrocławiu:

Pozycja Element – część obiektu Ilość sztuk
1.1 Kasy biletowe 28
1.2 Stanowisko check-in + kierownik WroLOT 20+1
1.3 Stanowisko check-in ponadgabarytowy 1
1.4 Budka kontroli paszportowej 8
1.5 Punkt informacyjny 1
1.6 Pulpit kontroli bezpieczeństwa 1
1.7 Odprawa celno-graniczna 2
1.8 Przechowalnia bagażu 1
1.9 Lost & found 1
1.10 Kontrola biletowa GATE 13
1.11 Recepcja ze szkłem 2
1.12 Recepcja ze szkłem 1
1.13 Recepcja z forniru 2
1.14 Stół konferencyjny 3
1.15 Szafa ubraniowa 6
2.1 Aneks nr 1 – szafy odzieżowe 396+60
3.1 Aneks nr 3 – szafa fornirowana 1
3.2 Aneks nr 3 – drzwi rewizyjne 1
3.3 Aneks nr 3 – postument pod gatereader 21

Etap bezpośrednich przygotowań

Przed wdrożeniem inwestycji organizujemy audyt techniczny miejsca realizacji. W tym przypadku stricte takiego etapu nie było. Dlaczego? Ponieważ w okresie przeznaczonym na ustalenie szczegółów projektowych wnętrz – a było to w 2010 roku – obiekty lotniska jeszcze nie istniały. Zatem wszystkie kwestie techniczne i aranżacyjne omawialiśmy w trakcie spotkań opierając się na dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego (główny wykonawca).

To nic nietypowego. Jesteśmy przygotowani również na taką ewentualność. Zresztą takie przypadki są coraz częstsze wraz z szybko postępującym przyrostem nowych inwestycji budowlanych, np. dla infrastruktury transportowej; również w sektorze budownictwa biurowego. Podsumowując etap ustaleń projektowych; udało się nam przejść przez niego bardzo płynnie. Oznaczało to natomiast naszą gotowość do szybkiego rozpoczęcia wdrażania części prac, które nam powierzono.

Pokonane trudności

Po upływie krótkiego czasu od rozpoczęcia naszej współpracy z generalnym wykonawcą okazało się, że realizacja etapu budowlanego obiektu przedłuży się i to znacząco, bo o jeden rok! Co to oznaczało dla nas w praktyce? Niespodziewane trudności.

Pomimo ich wystąpienia, udało nam się sprawnie przeorganizować dostawę już wyprodukowanych i gotowych mebli, i oczywiście wcześniej je zmagazynować, co także stanowiło spore wyzwanie w warunkach realizacji równoległych zleceń dla innych Klientów.

Tym razem koniecznym stało się wyznaczenie nowych terminów dostaw, czym zajął się generalny wykonawca. Musieliśmy się dostosować do zmienionego harmonogramu, co też uczyniliśmy bez zakłóceń. Ostatecznie wyposażenie dostarczaliśmy na bieżąco i etapami do tych części lotniska, które udało się ukończyć. W ten sposób, pomimo trudności technicznych i pracy często w warunkach przypominających plac budowy, zachowaliśmy płynność w realizacji naszego zlecenia. To także uspokoiło generalnego wykonawcę – szczególnie wobec trudności, które go napotkały.

Niektóre meble posiadały znacznej wielkości gabaryty.

 

Współrealizacja inwestycji – podsumowując…

Przy projekcie pracowało kilkadziesiąt osób, w tym trzydziestu pracowników produkcji mebli, oraz bezpośrednio na miejscu realizacji, kolejnych kilkunastu pracowników odpowiedzialnych m.in. za:

  • transport,
  • montaż,
  • rozstawienie mebli według przyjętego projektu aranżacji,
  • sprzątanie.

Jak oceniamy poziom trudności tej realizacji? Pomimo wyżej opisanych okoliczności, udało się ukończyć zlecenie zgodnie z oczekiwaniami naszego Klienta. Współrealizacja inwestycji stanowiła dość znaczne wyzwanie techniczne, gdyż obejmowała produkcję mebli specyficznych, dedykowanych, niepowtarzalnych, z wyjątkowych materiałów. Ale nie jest to dla nas novum. Dostarczanie mebli projektowanych na indywidualne zamówienie jest jedną z podstaw naszych usług od kilkunastu lat. Co do logistyki zlecenia, to owszem, był to duży projekt – duży w sensie ilości mebli, ich gabarytów i ciężaru, oraz licznych, sztywnych terminów dostaw. Jednak w przeszłości realizowaliśmy zlecenia o podobnej skali wielkości, więc to także nie było dla nas wyzwaniem ponad nasze siły. Owszem prace wymagały dużego zaangażowania osób i środków, ale wiemy, że jesteśmy w stanie podjąć się jeszcze większych realizacji w przyszłości.