Projektowanie, fit-out, wyposażenie biur wnętrz komercyjnych & meble biurowe Gliwice

Gliwice

Office Plus Gliwice

ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice

 

fax (0-22) 843-33-00
biuro czynne: od 8:00 do 16:00

Dane do faktury:
Office Plus Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa

NIP
701-02-83-256

Nr KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378870

Regon
142821385

Konto bankowe:
Alior Bank 79 2490 0005 0000 4520 7079 4435

Kontakt do eksperta

Znajdziesz nas również tutaj

Serwis

Zgłoszenia serwisowe dotyczą:

  • napraw usterek w meblach biurowych realizowanych w czasie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym
  • usług pogwarancyjnych, jak np. czyszczenia lub wymiany tapicerki.
Serwis Gliwice

Zobacz kilka zdjęć z naszego biura w Gliwicach ⬎

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z centralą serwisową

ZOBACZ