Projektowanie, fit-out, wyposażenie biur wnętrz komercyjnych & meble biurowe Łódź

Łódź

Codzienną pracę naszych łódzkich specjalistów koordynuje i wspiera warszawski oddział Office Plus.

Konsultant Łódź:
tel. 882-039-542

Office Plus Warszawa Sp. z o.o.

ul. Gościnna 11
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
fax (0-22) 843-33-00
biuro czynne: od 8:00 do 17:00

Dane do faktury
Office Plus Warszawa Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

Nr KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366767

Regon
142621226

NIP
701-02-62-691

Konto bankowe
PKO BP 49 1020 1055 0000 9602 0296 6893

Kontakt do eksperta

Znajdziesz nas również tutaj

Serwis

Zgłoszenia serwisowe dotyczą:

  • napraw usterek w meblach biurowych realizowanych w czasie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym
  • usług pogwarancyjnych, jak np. czyszczenia lub wymiany tapicerki.
Serwis Łódź
tel. +48  882 039 542

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z centralą serwisową

ZOBACZ