Projektowanie, fit-out, wyposażenie biur wnętrz komercyjnych & meble biurowe Rzeszów

Region Rzeszów

Rzeszowskiemu oddziałowi Office Plus zaplecze biurowo-magazynowe zapewnia warszawska siedziba naszej firmy.

Office Plus Rzeszów Sp. z o.o.

fax (0-22) 843-33-00
biuro czynne: od 8:00 do 17:00

Dane do faktury:
Office Plus Rzeszów Sp. z o.o., ul. Słupecka 4 m. 85, 02-309 Warszawa

NIP
701-06-68-192

Nr KRS
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664479

Regon
366606377

Konto bankowe:
Bank

Kontakt do eksperta

Znajdziesz nas również tutaj

Serwis

Zgłoszenia serwisowe dotyczą:

  • napraw usterek w meblach biurowych realizowanych w czasie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym
  • usług pogwarancyjnych, jak np. czyszczenia lub wymiany tapicerki.
Serwis Rzeszów

Potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z centralą serwisową

ZOBACZ