Office Plus

O BIURZE PRZYSTOSOWANYM DO NOWYCH WARUNKÓW POST-COVIDOWYCH

Wiele firm wysłało tymczasowo pracowników na home office, część zawiesiła działalność stacjonarną, w pełni przerzucając się na system pracy zdalnej. Sytuacja powoli wraca do normy, jednak jedno wiemy na pewno: praca w biurze w dobie koronawirusa nie będzie już taka, jak wcześniej. Jak przystosować biuro do nowych warunków? Czego oczekują pracownicy? Z jakimi problemami borykają się pracodawcy? O tym w naszym artykule.

Home office czy biuro?

Liczne badania pokazują, że znaczna część pracowników, mimo niewątpliwych zalet pracy zdalnej, preferuje pracę stacjonarną. Jako zalety pracy w biurze wymieniane są najczęściej: spotkania służbowe, towarzyskie i poczucie przynależności do grupy, a także warunki pracy. Oczekiwania pracowników skontrastowane są z doświadczeniem pracodawców – sytuacja wymusiła nagłą zmianę koncepcji zarządzania firmą i przejście na tryb zdalny – wielu miejscach pracy ten system się sprawdził, dlatego nie wszyscy pracodawcy decydują się na powrót do sposobu funkcjonowania sprzed koronawirusa.

Firmy, których biura funkcjonować będą w trybie stacjonarnym, muszą dostosować się do reżimu sanitarnego i zapewnić swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa. W tym kontekście nie bez znaczenia jest nowa organizacja przestrzeni w biurze.

Organizacja przestrzeni w biurze a koronawirus

Konieczność zachowania reżimu sanitarnego wymusza na pracodawcach, ale i pracownikach, do odnalezienia się w nowej, post-covidowej rzeczywistości. Zmiany w organizacji przestrzeni uwzględniać muszą nie tylko wytyczne dot. bezpieczeństwa. ale i potrzeby prywatności, bliskości, a także stworzenie warunków do wydajnej pracy. Jak pogodzić pracę w biurze i wytyczne związane z koronawirusem?

Nowy podział przestrzeni

Zalecany dystans społeczny wymusza zmianę koncepcji wykorzystania pomieszczeń. Popularne w ostatnich latach przestrzenie typu open space dobrze jest podzielić na mniejsze stanowiska za pomocą mebli biurowych, regałów czy szklanych ścianek działowych. Pomocne mogą być także budki akustyczne. Zapewnienie pracownikom poczucia przytulności, prywatności i bezpieczeństwa wpływa pozytywnie na ich wydajność, dlatego warto przearanżować dotychczasowe rozwiązania. 

Mniej pracowników na tej samej powierzchni

Na poczucie bezpieczeństwa, zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego, wpływa także zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Biura po koronawirusie pomieszczą mniej osób niż wcześniej, właśnie ze względu na zalecane odległości pomiędzy biurkami, które wynoszą ok. 1,5-2 metrów. Zalecenia te tyczą się wszystkich pomieszczeń, także sal konferencyjnych i open space`ów. Praca w biurze będzie wyglądała więc inaczej niż przed koronawirusem.

Nowy układ

Zmiana zagęszczenia pracowników wymusza także zmianę geometrii stanowisk. Jeden długi stół nie będzie już dobrym rozwiązaniem, bo pracownicy usiąść będą mogli co drugie miejsce, by zachować odpowiedni dystans. Rozłączenie stołów, zaaranżowanie nowych stref, zapewniających prywatność i dystans fizyczny to rozwiązania, które w są niezbędne.